O‘quvchi yoshlar o‘rtasida sog‘lom turmush tarzini shakillantirishning samarali usullari

Authors

  • Sevinch Jo‘raqulova TMC instituti
  • Madina Raxmonaliyeva TMC instituti
  • S. Xaydarov TMC instituti

Keywords:

jismoniy tarbiya, sport, ommaviy sport, sog‘lom turmush tarzi, jismoniy tarbiya me’yorlari

Abstract

Ushbu maqolada bugungi kunda dolzarb mavzulardan biri bo‘lgan maktab oʻquvchilarini ommaviy sportga qiziqtirish masalalari, shuningdek bugungi kundagi maktab oʻquvchilarining jismoniy faolligi va rivojlanishi pastligi muammo sifatida oʻrganilgan va tahlil qilingan.

References

Jamiyat Salomatligi va sog‘liqni saqlashni tashkil etish ilmiy-tadqiqot institute Namangan viloyat hududiy bo‘linmasi Valeologiya va sog‘lom turmush tarzini shakllantirish bo‘limi. www.shifokorvahayot.uz. -2021

Dinimizda sog‘lom turmush tarziga e’tibor Fevral 23, 2021 26.02.2021 y.

Белоножкина, О.В. Спортивно-оздоровительные мероприятия в школе О.В. Белоножкина. - М.: Учитель, 2007.

Sulaymon Amirqulovich Xaydarov. (2024). O‘quvchilarni tarbiyashda ijtimoiy fanlarni o‘qitishni didaktik imkoniyatlari. SCIENCE AND EDUCATION SCIENTIFIC JOURNAL. 5.1.B.271-275.

Khaydarov S,A. (2023). Using technologies in teaching social sciences. GALAXY INTERNATIONAL INTERDISCIPLINARY RESEARCH JOURNAL (GIIRJ), (pp. 305-309). 11(9).

Хайдаров, С. (2023). Pedagogik faoliyatda oʼqituvchi oʼzida kompetentlik sifatlarini shakillantirishi. Цифровизация современного образования: проблема и решение, 1(1), 64-67. https://inlibrary.uz/index.php/digitalization-modern-education/article/view/24652

Ҳайдаров, С. А. (2023). ТАРИХ ДАРСЛАРИДА САНЪАТ АСАРЛАРИДАН ФОЙДАЛАНИШНИНГ УСУЛЛАРИ. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 3(1/2), 92-96.

Downloads

Published

2024-06-27

How to Cite

Jo‘raqulova, S., Raxmonaliyeva, M., & Xaydarov, S. (2024). O‘quvchi yoshlar o‘rtasida sog‘lom turmush tarzini shakillantirishning samarali usullari. Science and Education, 5(6), 203–205. Retrieved from https://openscience.uz/index.php/sciedu/article/view/7093

Issue

Section

Pedagogical Sciences