Innovatsion yangi metodlar

Authors

  • Shahlo Eshmurodova Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat o‘zbek tili va adabiyoti universiteti

Keywords:

Prezident fikrlari, innovatsiya, “Zehn matni” usuli, “She’rni tikla” usuli, “Grafik test” o‘yin texnologiyasi, “Ma’lumot ayt” metodi, “Begona so‘z” usuli

Abstract

Ma’lumki, dars jarayonida yangi metodlardan foydalanib dars o‘tilsa, dars qiziqarliroq bo‘ladi. Ushbu maqolada innovatsion yangi metodlar haqida ma’lumot berilgan va ularni dars jarayonida tashkil etilish sabablari.

References

Prezident Shavkat Mirziyoevning Oliy Majlisga murojaatnomasi. https://www.xabar.uz/siyosat/prezident-shavkat-mirziyoyevning-oliy-majlisgamurojaatnomasi

Инновации: теория, механизм, государственное регулирование: Учебн. пособие /Под ред. Ю.В. Яковца. - М.: РАГС, 2000.

Инновации: теория, механизм, государственное регулирование: Учебн. пособие /Под ред. Ю.В. Яковца. - М.: РАГС, 2000.

Мамадов Н.С. Умумий таълим мактаблаини инновацион бошкариш. Педагогика фанлари номзоди. ... дисс. - Т., 2009. - Б.17.

Downloads

Published

2024-06-27

How to Cite

Eshmurodova, S. (2024). Innovatsion yangi metodlar. Science and Education, 5(6), 243–245. Retrieved from https://openscience.uz/index.php/sciedu/article/view/7098

Issue

Section

Pedagogical Sciences