Polietnik jamiyatlarda ekologik madaniyatning shakllanishi

Authors

  • X. Muhiddinova Namangan muhandislik-qurilish instituiti
  • A. Adashaliyev Namangan muhandislik-qurilish instituiti

Keywords:

ekologiya, yashil iqtisod, inson, yoshlar, ekologik ta’lim, strategiya

Abstract

Maqolada yangi O‘zbekiston sharoitida inson ekologiyasini muhofaza qilish tizimini takomillashtirishning dolzarb masalalari va innnovasion mexanizmlari tadqiq qilingan. Mualliflar inson ekologiyasi tushunchasi mazmuni, mohiyati va uni amalga oshirish amaliyoti, bevosita jamiyatda olib borilayotgan islohotlar natijasi bilan bog‘liqligini ta’kidlaydi. Fuqoralik jamiyati yuksalishi davom etayotgan davrida, ijtimoiy iqtisodiy jarayonlarda ekologik muvozanatni saqlash jarayoni, bevosita inson faoliyati demokratik islohatlarni amalga oshirish, mustaqil, dunyoviy, ijtimoiy davlat qurish strategiyasi amaliyotiga bog‘liqdir. Shuning uchun ham inson ekologik muhofazasi jamiyatda institusional tizimning muntazam takomillashuvini vujutsdga keltiradi.

References

O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. 62 modda. https://lex.uz/docs/6445145

Shavkat Mirziev.Milliy taraqqit yo‘limizni qat’iyat bilan davom ettirib, yangi bosqichga ko‘taramiz.Tom 1, Toshkent, -O‘zbekiston‖.2017, Bet498.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Ekologiya va atrof-muhitni muhofaza qilish sohasida davlat boshqaruvi tizimini takomillashtirish bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida” 2018-yil 3-oktyabrdagi qarori. 3.Qonun hujjatlari ma’lumotlari milliy bazasi, 05.10.2018 y., 07/18/3956/1994-son; 21.03.2019 y., 07/19/4247/2801-son; 22.07.2020 y., 06/20/6031/1088-son.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni. 2030-yilgacha bo‘lgan davrda O‘zbekiston Respublikasining Atrof-muhitni muhofaza qilish konsepsiyasi” https://uza.uz/oz/documents/2030-yilgacha-b-lgan-davrda-zbekiston-respublikasining-atrof-31-10-2019

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori. Ekologiya, atrof-muhitni muhofaza qilish va iqlim o‘zgarishi vazirligi faoliyatini samarali tashkil etish chora-tadbirlari to‘g‘risida. https://lex.uz/docs/6479134#6482680

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni, 2022 - 2026-yillarga mo‘ljallangan yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risida.

Middendorf A. F. Puteshestviye na Sever i Vostok Sibiri. Ch. 2. Sever i Vostok Sibiri v yestestvenno-istoricheskom otnoshenii/ Reprintnoye vosproizvedeniye izdaniy 1869 i 1878 godov. Otdel V. Sibirskaya fauna. Otdel VI. Korenniye jiteli Sibiri. - SPb.: OOO Izd-vo GeoGraf, 2006. - 850 s., il.

Gekkel, Ernst. Krasota form v prirode. - SPb.: Izdatelstvo Vernera Regena, 2007. - S. 144. - ISBN 5-903070-08-6.Gekkel, Ernst. Miroviye zagadki. Obshedostupniye ocherki monisticheskoy filosofii. - M.: Librokom, 2012. - S. 256. - ISBN 978-5-397-02200-2.

Myobius Karl Avgust // Bolshaya sovetskaya ensiklopediya: - M.: Sovetskaya ensiklopediya, 1969.

Hakimov N.H. Zulfikorov Sh.X. Qodirov N.N.O‘zbekiston yangi taraqqiyot bosqichida. Toshkent, Iqtisodiyot, 2022.Bet. 365.

Xakimov N.H. Inson ekologiyasi. Toshkent, Iqtisodiyot, 2021.Bet. 345.

Bozorova N.Sh. Talabalarda ekologik madaniyatni rivojlantirishning ilmiy-pedagogik asoslari (oliy o‘quv yurti misolida) tadqiq qilgan. Ped. fan. nom...diss. – T. 2006. -9 b.

Malikova A.R. Pedagogika oliy o‘quv yurti talabalarida ekologik madaniyatni shakllantirish: Ped.fan.nomz ... diss. – T.: 2010. -8 b.

Mamashakirov S.Vahimami ki haqiqat.Toshkent, ―Iqtisod- moliya‖, 2012.B.8.

Downloads

Published

2024-06-27

How to Cite

Muhiddinova, X., & Adashaliyev, A. (2024). Polietnik jamiyatlarda ekologik madaniyatning shakllanishi. Science and Education, 5(6), 246–250. Retrieved from https://openscience.uz/index.php/sciedu/article/view/7099

Issue

Section

Pedagogical Sciences