Boshlang‘ich sinflarda ta’lim-tarbiya jarayonlarida multimedia vositalaridan foydalanish

Authors

  • Ziyodaxon Komiljon qizi Qurbanova Namangan davlat pedagogika instituti

Keywords:

ta’lim sifati, maorif, ta’lim muassasalari, savodxonlik, multimedia texnologiyalar, axborot

Abstract

Hozirgi kunda o‘rta ta’lim maktablarining boshlang‘ich sinf o‘quvchilarida o‘qish va matnni tushunish ko‘nikmalarini rivojlantirish, o‘quvchilarida o‘qish hamda o‘qish qoidalaridan xabardorligi, asarni tanlashi, kitob o‘qishga odatlanishi va bu yo‘lda harakatlarni izchil, doimiy tashkil etishi, asarni o‘qishdan zavqlanishi, asar mazmunini tushunishi va olgan taassurotlarini atrofdagilar bilan o‘rtoqlashish ko‘nikmalarining malakaga aylanishini ta’minlashga multimedia vasitalaridan foydalanish muhim ahamiyat kasb etadi.

References

O‘zbekiston Respublikasining “Ta’lim to‘g‘risida”gi Qonuni // Qonun hujjatlari ma’lumotlari milliy bazasi, 24.09.2020 y., 03/20/637/1313-son)

Abduqodirov A.A., Begmatova N.X. Maktabgacha ta’lim muassasalarida multimedia texnologiyasidan foydalanish uslubiyoti (o‘quv-uslubiy qo‘llanma). - Qarshi: Nasaf, 2011. - 257 b.

Apatova P.V. Didakticheskie aspektы kompyuternogo obucheniya. - M.: Pedagogika, 2002. - 168 s.

Begimqulov U.Sh. Pedagogik ta’limda zamonaviy axborot texnologiyalarini joriy etishning ilmiy-nazariy asoslari. Monografiya. - T.: Fan, 2007. - 160 b.

Boqiev R.R., Qayumova N. Axborot texnologiyalarini o‘qitish metodikasi. Metodik qo‘llanma. - Toshkent, TDPU, 2006. - 80 b.

Robert I.V. Novыe informatsionnыe texnologii v obuchenii: didakticheskie problemы, perspektivы ispolzovaniya // Informatika i obrazovanie. 1991. - № 4. - S. 18-25.

Taylaqov N. Multimediali (keys) texnologiya. // Xalq ta’limi. - T.: 2004. - № 2. - B. 86-88.

G‘ulomov S.S., Alimov R.X va boshqalar. Axborot tizimlari va texnologiyalari. - T.: Sharq , 2000. - 591 b.

Hayitov A.G‘. Ta’lim jarayonini kompyuterlashtirish. Uslubiy qo‘llanma. - Buxoro: 1999. - 40 b.

Downloads

Published

2024-06-27

How to Cite

Qurbanova, Z. K. qizi. (2024). Boshlang‘ich sinflarda ta’lim-tarbiya jarayonlarida multimedia vositalaridan foydalanish. Science and Education, 5(6), 251–253. Retrieved from https://openscience.uz/index.php/sciedu/article/view/7100

Issue

Section

Pedagogical Sciences