Texnik fanlarni o‘qitishda innovatsion texnologiyalar

Authors

  • Xolilla Sariyevich Xolmuratov Urganch davlat universiteti
  • Erkinbay Davronbekovich Ismailov Urganch davlat universiteti
  • Anvar Rustamovich Matnazarov Urganch davlat universiteti
  • Shoira Umidbekovna Matkarimova Urganch davlat universiteti

Keywords:

innovatsion texnologiyalar, VR, AR, simulyatsiya, 3D printerlar, robototexnika

Abstract

Ushbu maqola innovatsion texnologiyalar, jumladan VR, AR, simulyatsiya, 3D printerlar va bulutli texnologiyalarning texnik fanlarni o‘qitishdagi samaradorligini tahlil qiladi. Bu texnologiyalar ta’limni interaktiv, qiziqarli va amaliy qiladi.

References

Xolmuratov X.S, Xusainova Z.M, Duschanov N.S, Abdullayev R.A, &Yangibayeva O.S qizi . (2022). Ta’lim jarayonida innovatsiya texnologiya . Fan va taʼlim,3 (1), 491–495. https://openscience.uz/index.php/sciedu/article/view/2350

Xolmuratov X.S, Qurbanova X.D, Madaminova F.M, Madaminov B.R, Jumaniyozova S.B, &Saidova L.B(2021). Ta’limda zamonaviy pedagogic texnologiyalarni qo‘llash . Fan va taʼlim , 2 (12), 551–556. https://openscience.uz/index.php/sciedu/article/view/2207

Safasheva I, Xolmuratov X. S. (2021). Ta’lim-tarbiya faoliyatda gumanitar yo‘l qo‘yilgan narsalarni qo‘llash hodisalari . Fan va taʼlim, 2 (5), 641–648. https://openscience.uz/index.php/sciedu/article/view/1435

Холмуротов Ф. MINTAQADA AHOLI TURMUSH FARАVONLIGINI OSHIRISHDA QISHLOQ XO ‘JALIK MAHSULOTLARINI YETISHTIRUVCHI SUBYEKTLAR RO ‘LINI BAHOLASH //Ижтимоий-гуманитар фанларнинг долзарб муаммолари/Актуальные проблемы социально-гуманитарных наук/Actual Problems of Humanities and Social Sciences. – 2023. – Т. 3. – №. 7. – С. 83-91.

Saribaevich, K. F. ISSUES OF HAVING OPTIMAL RATIO OF SUBJECTS IN ENSURING SUSTAINABLE AGRICULTURAL DEVELOPMENT. Інтеграція освіти, науки та бізнесу в сучасному середовищі: літні диспути: тези доп. III Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 11-12 серпня 2021 р.–Дніпро, Україна, 2021.–477 с., 113.

Saribaevich, K. F. ISSUES OF HAVING OPTIMAL RATIO OF SUBJECTS IN ENSURING SUSTAINABLE AGRICULTURAL DEVELOPMENT. Інтеграція освіти, науки та бізнесу в сучасному середовищі: літні диспути: тези доп. III Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 11-12 серпня 2021 р.–Дніпро, Україна, 2021.–477 с., 113.

Холмуротов, Ф. (2023). ОЦЕНКА РОЛИ СУБЪЕКТОВ, ПРОИЗВОДЯЩИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННУЮ ПРОДУКЦИЮ, В ПОВЫШЕНИИ БЛАГОСОСТОЯНИЯ НАСЕЛЕНИЯ РЕГИОНА. Ижтимоий-гуманитар фанларнинг долзарб муаммолари / Актуальные проблемы социально-гуманитарных наук / Actual Problems of Humanities and Social Sciences., 3(7), 83–91. https://doi.org/10.47390/SCP1342V3I7Y2023N12

Холмуротов, Ф. (2023). MINTAQADA AHOLI TURMUSH FARАVONLIGINI OSHIRISHDA QISHLOQ XO ‘JALIK MAHSULOTLARINI YETISHTIRUVCHI SUBYEKTLAR RO ‘LINI BAHOLASH. Ижтимоий-гуманитар фанларнинг долзарб муаммолари/Актуальные проблемы социально-гуманитарных наук/Actual Problems of Humanities and Social Sciences., 3(7), 83-91.

Холмуротов, Ф. (2023). MINTAQADA AHOLI TURMUSH FARАVONLIGINI OSHIRISHDA QISHLOQ XO ‘JALIK MAHSULOTLARINI YETISHTIRUVCHI SUBYEKTLAR RO ‘LINI BAHOLASH. Ижтимоий-гуманитар фанларнинг долзарб муаммолари/Актуальные проблемы социально-гуманитарных наук/Actual Problems of Humanities and Social Sciences., 3(7), 83-91.

Холмуротов, Ф. (2023). МИНТАҚАДА ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИГИ РИВОЖЛАНИШИГА ТАЪСИР ҚИЛУВЧИ ОМИЛЛАР ТАСНИФИ. Economics and education, 24(2), 386-391.

Холмуротов, Ф. С. (2021). Разработка прогнозных значений ключевых показателей сельского хозяйства Хорезмской области. Экономика и предпринимательство, (6), 577-581.

Raximbergan o‘g‘li, Q. S. (2024). FIZIKA OQITISHDA ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALARNING ORNI. INTERNATIONAL JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY, 1(1), 74-78.

Xolmuratov X. S. et al. Texnik yo‘nalish talabalarini o‘qitishda sun’iy ongning roli //Science and Education. – 2023. – Т. 4. – №. 6. – С. 660-666.

Xolmuratov X. S. et al. Pedagogik jarayonning shaxsiy yo‘nalishiga asoslangan zamonaviy pedagogik texnologiyalar //Science and Education. – 2021. – Т. 2. – №. 12. – С. 557-561.

I. Davletov, N. Khakimov, A. Qodirov, M. Akhmedov, J. Sadullayev, and O. Khamraev, “Soft start of induction electric motors using rezistor and denistor devices,” E3S Web Conf., vol. 461, p. 01066, Dec. 2023, doi: 10.1051/e3sconf/202346101066.

I. Y. Davletov, N. Z. Khakimov, A. K. Qodirov, M. M. Akhmedov, J. O. Sadullayev, and O. O. Khamraev, “Increasing the Efficiency of Asynchronous Motors by Improving the Quality of the Electric Current,” in 2023 IEEE XVI International Scientific and Technical Conference Actual Problems of Electronic Instrument Engineering (APEIE), Nov. 2023, pp. 1820–1824. doi: 10.1109/APEIE59731.2023.10347842.

N. Markaev, I. Abdiraxmonov, I. Davletov, and B. Tukhtaev, “Energy characteristics of electrotechnological processing of grape cuttings,” E3S Web Conf., vol. 434, p. 01031, Oct. 2023, doi: 10.1051/e3sconf/202343401031.

A. I. Japakov, M. E. Vapaev, R. M. Bedilov, Z. T. Azamatov, and I. Y. Davletov, “Spectra of Multiply Charged Ions in Laser Plasma Formed from Gas-Containing Targets,” East Eur. J. Phys., no. 3, pp. 490–494, Sep. 2023, doi: 10.26565/2312-4334-2023-3-55.

G. S. Boltaev, M. Iqbal, S. R. Kamalov, M. Vapaev, I. Y. Davletov, and A. S. Alnaser, “Impact of plasma conditions on the shape of femtosecond laser-induced surface structures of Ti and Ni,” Appl. Phys. A, vol. 128, no. 6, p. 488, Jun. 2022, doi: 10.1007/s00339-022-05614-w.

M. R. Bedilov, K. B. Beisembaeva, and I. Y. Davletov, “Formation of the spectra of multiply charged ions from the plasma of Nd-doped glass irradiated with a neodymium laser,” Tech. Phys., vol. 47, no. 8, pp. 1019–1023, Aug. 2002, doi: 10.1134/1.1501684.

M. R. Bedilov, I. Y. Davletov, M. S. Sabitov, G. R. Berdierov, and T. G. Tsoi, “Multiply charged ion spectra of a laser plasma produced on both sides of the target,” Quantum Electron., vol. 31, no. 5, pp. 453–455, May 2001, doi: 10.1070/QE2001v031n05ABEH001977.

M. R. Bedilov, I. Y. Davletov, and S. D. Sultanov, “Charge and energy spectra of fast multicharged ions in a laser plasma,” Plasma Phys. Reports, vol. 28, no. 12, pp. 1038–1040, Dec. 2002, doi: 10.1134/1.1528235.

M. R. Bedilov, K. B. Beisembaeva, and I. Y. Davletov, “Effect of γ-radiation-induced defects in glass on laser destruction,” Phys. Solid State, vol. 44, no. 6, pp. 1093–1097, Jun. 2002, doi: 10.1134/1.1485013.

M. R. Bedilov, R. T. Khaidarov, and I. Y. Davletov, “Spectra of ions in a four-element laser plasma,” Quantum Electron., vol. 25, no. 6, pp. 567–568, Jun. 1995, doi: 10.1070/QE1995v025n06ABEH000415.

Downloads

Published

2024-06-27

How to Cite

Xolmuratov, X. S., Ismailov, E. D., Matnazarov, A. R., & Matkarimova, S. U. (2024). Texnik fanlarni o‘qitishda innovatsion texnologiyalar. Science and Education, 5(6), 206–215. Retrieved from https://openscience.uz/index.php/sciedu/article/view/7094

Issue

Section

Pedagogical Sciences